Επιλογή Σελίδας
Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Μάθημα 9ο Ο Θεοδόσιος χωρίζει την αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική. Η Ανατολική (“Βυζαντινή”) οργανώνεται και προοδεύει. Οι Γότθοι κατακτούν τη Δυτική. Οι Βάνδαλοι περνούν στην Αφρική και κυριεύουν την Καρχηδόνα Σχεδιάγραμμα Μαθήματος    ...