Επιλογή Σελίδας
Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Μάθημα Ο Χριστιανισμός διαδίδεται και επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός υπερασπίζεται την αρχαία λατρεία. Λίγο αργότερα όμως, ο Θεοδόσιος Α’ επιβάλλει το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Σχεδιάγραμμα Μαθήματος Αρχαία & Νέα...