Σεμινάρια: Διδακτική της Ιστορίας

^

Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ιστορίας

Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αξιοποιώντας τη δυναμική του σύγχρονου σχολείου”, που διοργανώθηκε από τη Γεωργία Ρογάρη, Σχολική Σύμβουλο της 53ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18/6/2013, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων και την Τετάρτη, 19/6/2013, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος.

^

Ενίσχυση των καινοτόμων ψηφιακών παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Σχολείο

Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2014-2015”, που διοργανώθηκε από τη Γεωργία Ρογάρη, Σχολική Σύμβουλο της 53ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής και πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 4/6/2015, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων.