Σεμινάρια: Αρχαιολογικές Περιηγήσεις

1.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Αγοράς της Αρχαίας Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία της Αγοράς καθώς και βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα “Εκλογή Πρυτανεύουσας Αθηναϊκής Φυλής”, στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δημήτρης Γαρουφαλής
Εκπαιδευτικός Π.Ε. – Αρχαιολόγος

ΣΤΟΧΟΣ

Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (όλων των ειδικοτήτων) που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρώτο μέρος του Προγράμματος περιλαμβάνει περιήγηση και γνωριμία με τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Αθήνας (ναός Ηφαίστου, Στοά Αττάλου, Αγριππείο κλπ.), με έμφαση στη μορφή και τη λειτουργίας τους και με σκοπό την ανάδειξη όλων των πτυχών της καθημερινής ζωής της πόλεως-κράτους της αρχαίας Αθήνας:

 • πολιτική και δημόσια ζωή (δικαιοσύνη, εκλογή αρχόντων κλπ.)
 • οικονομία-εμπόριο (κτήρια εμπορικού και οικονομικού χαρακτήρα: στοές κλπ.).
 • θρησκεία (ναοί-βωμοί)
 • πόλεμος (οικοδομήματα στρατιωτικού χαρακτήρα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: "ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΥΣΑΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ"

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αρχαία Αγορά, 25/1/2020.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

^

3 ΜΑΪΟΥ 2014: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών ημερίδων της Σχολικής Συμβούλου της 53ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, Γεωργίας Ρογάρη, με θέμα “Μνημεία και Εκπαίδευση”.

^

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων των ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευαγγελίας Μανούσου, Γεωργίας Ρογάρη, Βασίλη Χαρίτου, Βασιλικής Παπαδοπούλου, Κώστα Παπαχρήστου, Γιώργου Μητρόπουλου, Αγάπης Ευθυμιοπούλου, Παναγιώτας Φεγγερού.

2.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Ο ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία της Ακρόπολης καθώς και βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα “Ακολουθώντας την πομπή των Παναθηναίων”, στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημήτρης Γαρουφαλής
Εκπαιδευτικός Π.Ε. – Αρχαιολόγος

ΣΤΟΧΟΣ

Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα μνημεία της Ακρόπολης της Αθήνας και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (όλων των ειδικοτήτων) που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περπάτημα προς τον Ιερό Βράχο ακολουθώντας την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ιστορική και πολεοδομική ένταξη του Ιερού Βράχου και γνωριμία (αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική και θρησκευτική) με τα σημαντικότερα μνημεία κατά σειρά προσέγγισης:

 • Ωδείο Ηρώδη του Αττικού.
 • Προπύλαια.
 • Πύργος και Ναός Αθηνάς Νίκης.
 • Παρθενώνας.
 • Ερέχθειο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: "ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ακρόπολη, 22/2/2020.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

^

21/5/2016: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

10/3/2017: Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα “Μνημεία και Εκπαίδευση: οι μαθητές οικοδομούν μια ουσιαστική σχέση με τα μνημεία”, της Σχολικής Συμβούλου της 53ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, Γεωργίας Ρογάρη.

^

26/4/2017: ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο της 8ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, Μαρία Βουκάνου, και από τη Σχολική Σύμβουλο της 5ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, Ποτούλα-Σπυριδούλα Βασιλείου.

^

22/2/2020: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-ΚΛΙΤΥΩΝ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων των ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευαγγελίας Μανούσου, Γεωργίας Ρογάρη, Βασίλη Χαρίτου, Βασιλικής Παπαδοπούλου, Κώστα Παπαχρήστου, Γιώργου Μητρόπουλου, Αγάπης Ευθυμιοπούλου, Παναγιώτας Φεγγερού.

3.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: ΤΟ "ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ" ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Κεραμεικού. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία του Κεραμεικού καθώς και βιωματικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα “Μια περίπτωση κοινωνικής μεταμόρφωσης στο αρχαίο νεκροταφείο”, στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημήτρης Γαρουφαλής
Εκπαιδευτικός Π.Ε. – Αρχαιολόγος

ΣΤΟΧΟΣ

Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα μνημεία του Αρχαίου Κεραμεικού και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (όλων των ειδικοτήτων) που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρώτο και κύριο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει περιήγηση και γνωριμία με τα σημαντικότερα μνημεία του χώρου του αρχαίου Κεραμεικού, τόσο α) του Έσω (εντός του αρχαίου τείχους), όσο και β) του Έξω Κεραμεικού (εκτός του αρχαίου τείχους). Θα δοθεί έμφαση στη μορφή αλλά κυρίως στη λειτουργία των μνημείων με σκοπό την ανάδειξη εκείνων των πτυχών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που εκτυλίσσονταν σε αυτό το πολύ σημαντικό προάστιο της αρχαίας Αθήνας. Συγκεκριμένα, και όπως προκύπτει από τον πολλαπλής λειτουργίας χαρακτήρα του χώρου του αρχαίου Κεραμεικού, θα επιχειρηθεί προσέγγιση με τα εξής:

 • προσβασιμότητα και επικοινωνία με την αρχαία πόλη (οδοί, πάροδοι, περίπατοι και πύλες).
 • αρχαίο αττικό τοπίο (η περίπτωση του παραποτάμιου τοπίου του αρχαίου Ηριδανού).
 •  έθιμα ταφής (οι τάφοι του αρχαίου νεκροταφείου και τα ιδρυμένα σε αυτούς επιτύμβια μνημεία καθώς και η σημασία –θρησκευτική και πολιτική – του χώρου).
 • αμυντική αρχιτεκτονική της αρχαίας πόλης (το θεμιστόκλειο τείχος και οι συναρτώμενες με αυτό πύλες (Δίπυλο και Ιερά Πύλη).
 • η θρησκευτική ζωή των Αθηναίων μέσα από δύο από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης, τα Παναθήναια (το Πομπείο και ο πέπλος της θεάς Αθηνάς) και τα Ελευσίνια Μυστήρια (Ιερά Πύλη και Ιερά Οδός).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: "ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ"

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στον Κεραμεικό, 12/6/2021.

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

^

16/4/2016: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

22/10/2016: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων των Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

^

8/5/2017: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των σεμιναρίων της Σχολικής Συμβούλου της 53ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, Γεωργίας Ρογάρη, με θέμα “Γνωρίζω τα μνημεία του τόπου μου”.

^

12/6/2021: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων των ΣΕΕ του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευαγγελίας Μανούσου, Γεωργίας Ρογάρη, Βασίλη Χαρίτου, Βασιλικής Παπαδοπούλου, Κώστα Παπαχρήστου, Γιώργου Μητρόπουλου, Αγάπης Ευθυμιοπούλου, Παναγιώτας Φεγγερού.