ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ιστορίας

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Αναγέννηση είναι η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση που εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη κατά τα τέλη του Μεσαίωνα και επηρέασε και τη θρησκεία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της λεγόμενης Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης.