ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

Μαθήματα Ιστορίας

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Αναγέννηση είναι η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση που εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη κατά τα τέλη του Μεσαίωνα και επηρέασε και τη θρησκεία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της λεγόμενης Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης.

Κατά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, Ευρωπαίοι εξερευνητές ανακαλύπτουν άγνωστες, έως τότε, περιοχές της γης. Ήταν η εποχή των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων, που άλλαξαν τη ζωή των ανθρώπων.

Κατά την περίοδο της Απολυταρχίας η Ευρώπη συνταράχτηκε από πολεμικές αναμετρήσεις. Παρόλα αυτά προωθήθηκαν αλλαγές, οι οποίες εκφράστηκαν κυρίως με το κίνημα του Διαφωτισμού.