Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821. Από τις συγκρούσεις με τον οθωμανικό στρατό ξεχωρίζουν η μάχη στην Αλαμάνα, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο Αθανάσιος Διάκος και η μάχη στο χάνι της Γραβιάς, στην οποία διακρίθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (δεν είναι διαθέσιμη)

Β. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οδηγίες μελέτης

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν ανάγνωση το Κεφ. 4 Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα από το σχολικό βιβλίο, σελ. 86-87. Κατόπιν να παρακολουθήσουν προσεχτικά το βιντεομάθημα (Βήμα 1ο) και εν συνεχεία να απαντήσουν στις ερωτήσεις (Βήμα 2ο). Τέλος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σχετικά ντοκιμαντέρ και τους συνδέσμους.

Επίσης οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε μία άσκηση (βλ. πιο κάτω, Βήμα 3).

Βημα 1ο: Παρακολούθησε το παρακάτω βιντεομάθημα

 

Εκπαιδευτικό βίντεο (http://anoixtosxoleio.weebly.com). Ιστορία ΣΤ’ τάξης: Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα. Επιμέλεια βίντεο: Σουδίας Ιωάννης

Βήμα 2: Απάντησε σε ερωτήσεις εμπέδωσης

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο “Ερωτήσεις-Απαντήσεις” εμφανίζεται πλαίσιο με εισαγωγικό κείμενο και ερωτήσεις. Προσπάθησε να απαντήσεις τις ερωτήσεις, πριν δεις την απάντηση. Πατώντας με το ποντίκι τη γαλάζια μπάρα κάθε ερώτησης, εμφανίζεται η απάντηση. > Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Βήμα 3: Άσκηση

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν γραπτώς στο ερώτημα 2 (σελ. 89 του σχολικού βιβλίου – για ηλεκτρονική μορφή του σχολικού βιβλίου βλέπε “Εδώ“): “Με βάση την Πηγή 1 (σελ. 88), ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στην προσπάθειά του να εμψυχώσει τους κατοίκους του Γαλαξιδίου;” Κατόπιν η απάντηση να αποσταλεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (mail): dimgaroufalis@gmail.com

Ντοκιμαντέρ για την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

1821: Ο Ξεσηκωμός του Γένους (2009, μεταγλωτισμένο του National Geographic)

Επανάσταση 1821 Η Αναγέννηση Των Ελλήνων (2021 MEGA HD TV 2020)

1821, Η Ελληνική Επανάσταση – ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού / ΓΕΣ)

Ο Αθανάσιος Διάκος στην Τέχνη (Αρχείο ΕΡΤ)

Τα κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης (Αρχείο ΕΡΤ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οι Επανάσταση του 1821 – Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις (φωτόδεντρο)

Η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης (φωτόδεντρο)

Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια (Ελληνική Μουσική Βιβλιοθήκη, musicale)

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος – Προσωπογραφία (φωτόδεντρο)

Ο Αθανάσιος Διάκος – Προσωπογραφία (φωτόδεντρο)