1081 - 1185

Δυναστεία Κομνηνών

Η Δυναστεία των Κομνηνών ήταν μία ισχυρή οικογένεια ευγενών, από την Κόμνη της Θράκης, που κυβέρνησε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία (1081-1185). Αργότερα δημιούργησαν και κυβέρνησαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1261) και έμειναν γνωστοί ως Μεγαλοκομνηνοί. Με επιγαμίες συνδέθηκαν με τις ισχυρότερες οικογένειες που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια το Βυζάντιο όπως η Δυναστεία των Δουκών, ο Οίκος των Αγγέλων και η Δυναστεία των Παλαιολόγων.

Μέλη του Οίκου των Κομνηνών

  Βίος Τίτλος    
Ι.1. [Ισαάκιος]* Κομνηνός 935/940 – † ;      
ΙΙ.2. Μανουήλ Κομνηνός Ερωτικός 955/960 – 1020 Μέγας Δομέστικος Σχολών Ανατολής    
ΙΙ.3. Νικηφόρος Κομνηνός 970 – † 1026~ Πρωτοσπαθάριος Ασπρακανίας    
ΙΙΙ.4. Ισαάκιος Α’  Κομνηνός 1007 – 1060 Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1057 – 1059  
ΙΙΙ.5. Ανώνυμη Κομνηνή 1012 – † ;      
ΙΙΙ.6. Ιωάννης Κομνηνός 1015 – 1067 Μέγας Δομέστικος Σχολών    
IV.7. Μανουήλ Κομνηνός (γιος του ΙΙΙ.4) 1030 – 1042      
IV.8. Μαρία Κομνηνή (κόρη του ΙΙΙ.4) 1034 – † ; Μοναχή στη Μυρελαίου    
IV.9. Θεόδωρος Δοκειανός (γιός της III.5) 1034 – 1080~      
IV.10. Μανουήλ Κομνηνός (γιος του ΙΙΙ.6) 1045 – 1071 Μέγας Δομέστικος Σχολών Ανατολής    
IV.11. Μαρία Κομνηνή (κόρη του ΙΙΙ.6) 1047 – 1136      
IV.12. Ισαάκιος Κομνηνός (γιος του III.6) 1050 – 1104 Δούκας της Αντιόχειας 1074  
IV.13. Ευδοκία Κομνηνή (κόρη του ΙΙΙ.6) 1052 – 1136 Μαγίστρισσα    
IV.14. Θεοδώρα Κομνηνή (κόρη του ΙΙΙ.6) 1054 – 1136~ Κουροπαλάτισσα    
IV.15. Αλέξιος Α’  Κομνηνός (γιος του ΙΙΙ.6) 1057 – 1118 Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1081 – 1118  
IV.16. Αδριανός Κομνηνός (γιος του ΙΙΙ.6) 1060 – 1105 Μέγας Δομέστικος Σχολών Δύσης    
IV.17. Νικηφόρος Κομνηνός (γιος του ΙΙΙ.6) 1062 – 1136; Μέγας Δρουγγάριος Στόλου    
V.18. [Μιχαήλ] Δοκειανός (γιος του IV.9) 1060 – † ;      
V.19.  [Άννα] Κομνηνή (κόρη του IV.10) 1069 – † ;      
V.20. [Άννα] Κομνηνή Ταρωνίτισσα (κόρη της IV.11) 1063 – † ;      
V.21. Ιωάννης Ταρωνίτης (γιος της IV.11) 1067 – † ; Δούκας των Σκοπίων    
V.22. Γρηγόριος Ταρωνίτης (γιος της IV.11) 1075 – † ; Πρωτοβεστιάριος    
V.23. Ιωάννης Κομνηνός (γιος του III.12) 1073 – † ; Δούκας του Δυρραχίου    
Ιωάννης Β’  Κομνηνός   Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1118 – 1143  
Μανουήλ Α’ Κομνηνός   Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1143 – 1180  
Αλέξιος Β’ Κομνηνός   Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1180 – 1183  
Ανδρόνικος Α’  Κομνηνός   Βασιλεύς Αυτοκράτωρ 1183 – 1185  
Ισαάκιος Κομνηνός   Ηγεμών Κύπρου 1184 – 1191  
Αλέξιος Α’ Μέγας Κομνηνός   Βασιλεύς Αυτοκράτωρ Τραπεζούντος 1204 – 1222  

Γενεαλογικό δέντρο με τα κυριότερα μέλη του Οίκου των Κομνηνών (© Δημήτρης Γαρουφαλής | 2023).

Βιβλιογραφία

Βάρζος Κ., Η Γενεαλογία των Κομνηνών, τ. Α+Β, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1984.

Norwich J. J., Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα 1999, 385-411.

Φασουλάκης Στ., Η δυναστεία των Κομνηνών και οι Σταυροφορίες, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ’ , Αθήνα 1979 , σελ. 12 – 24.

 Vasiliev A. A., Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα χ.χ., σελ. 463-508.

 

 

© Δημήτρης Γαρουφαλής | 2023

Άδεια Creative Commons
Το παρόν χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .