324 - 1453

Βυζαντινοί Αυτοκράτορες

 

Τίτλος Βασιλεία Δυναστεία 
Κωνσταντίνος Α’  Μέγας  (Μονοκράτωρ) Imperator Caesar Augustus 324 – 337
Κωνστάντιος Β’ Imperator Caesar Augustus 337 – 353
Κωνσταντίνος Β’ Imperator Caesar Augustus 337 – 353
Κώνστας Α’ Imperator Caesar Augustus 337 – 353
Κωνστάντιος Β’  (Μονοκράτωρ) Imperator Caesar Augustus 353 – 361
Ιουλιανός Imperator Caesar Augustus 361 – 363

 

Βαλεντινιανός Imperator Caesar Augustus 364 – 375
Ουάλης Imperator Caesar Augustus 364 – 378

 

Θεοδόσιος Α’  Μέγας Imperator Caesar Augustus 379 – 395
Αρκάδιος Imperator Caesar Augustus 395 – 408
Θεοδόσιος Β’ Imperator Caesar Augustus 408 – 450
Μαρκιανός Imperator Caesar Augustus 450 – 457

 

Λέων Α’ ο Θράκας Imperator Caesar Augustus 457 – 474
Λέων Β’ Imperator Caesar Augustus 474
Ζήνων Imperator Caesar Augustus 474-475, 476-491
Βασιλίσκος Imperator Caesar Augustus 475 – 476
Αναστάσιος Α’ ο Δίκορος Imperator Caesar Augustus 491-518

 

Ιουστίνος Α’ Imperator Caesar Augustus 518-527
Ιουστινιανός Α’ Imperator Caesar Augustus 527-565
Ιουστίνος Β’ Imperator Caesar Augustus 565-578
Τιβέριος Β’ Imperator Caesar Augustus 578-582
Μαυρίκιος Imperator Caesar Augustus 582-602

 

Φωκάς Imperator Caesar Augustus 602-610

 

Ηράκλειος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 610 – 641
Κωνσταντίνος Γ’ + Ηρακλεωνάς Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 641 – 642
Κώνστας Β’ Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 642 – 668
Κωνσταντίνος Δ’  ο Πωγωνάτος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 668 – 685
Ιουστινιανός Β’  ο Ρινότμητος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 685 – 695
Λεόντιος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 695 – 698
Τιβέριος Γ’ Αψίμαρος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 698 – 705
Ιουστινιανός Β’  ο Ρινότμητος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 705 – 711

 

Φιλιππικός Βαρδάνης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 711 – 713
Αναστάσιος Β’ (Αρτέμιος) Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 713 – 715
Θεοδόσιος Γ’ Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 715 – 717

 

Λέων Γ’ ο Ίσαυρος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 717 – 741
Κωνσταντίνος Ε’  ο Κοπρώνυμος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 741 – 775
Αρτάβασδος – σφετεριστής Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 741 – 743
Λέων Δ’  ο Χάζαρος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 741 – 743
Ειρήνη η Αθηναία Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 780 – 790
Κωνσταντίνος ΣΤ’ Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 780 – 797
Ειρήνη η Αθηναία Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 797 – 802

 

Νικηφόρος Α’ ο Λογοθέτης ή Γενικός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 802 – 811
Σταυράκιος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 811 – 812
Μιχαήλ Α’  Ραγκαβές Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 812 – 813

 

Λέων Ε’ ο Αρμένιος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 813 – 820

 

Μιχαήλ Β’ ο Τραυλός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 812 – 813
Θεόφιλος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 829 – 842
Μιχαήλ Γ’ ο Μέθυσος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 842 – 867

 

Βασίλειος Α’ ο Μακεδών Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 867 – 886
Λέων ΣΤ’ ο Σοφός ή Φιλόσοφος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 886 – 912
Αλέξανδρος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 879 – 912
Αλέξανδρος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 912 – 913
Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος Bασιλεύς Συν-Aυτοκράτωρ 912 – 959
Ρωμανός Α’ ο Λεκαπηνός Bασιλεύς Συν-Aυτοκράτωρ 920 – 944
Ρωμανός Β’ Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 959 – 963
Νικηφόρος Β’ Φωκάς Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 963 – 969
Ιωάννης Α’ Κουρκούας ο Τσιμισκής Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 969 – 976
Βασίλειος Β’  ο Βουλγαροκτόνος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 976 – 1025
Κωνσταντίνος Η’ Bασιλεύς Συν-Aυτοκράτωρ 976 – 1025
Κωνσταντίνος Η’ Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1025 – 1028
Ζωή Βασίλισσα Συν-Αυτοκράτειρα 1028 – 1042
Ρωμανός Γ’  Αργυρός  (1ος σύζυγος Ζωής) Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1028 – 1034
Μιχαήλ Δ’ ο Παφλαγών  (2ος σύζυγος Ζωής) Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1034 – 1041
Μιχαήλ Ε’ ο Καλαφάτης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1041 – 1042
Ζωή Βασίλισσα Αυτοκράτειρα 1042
Θεοδώρα Βασίλισσα Συν-Αυτοκράτειρα 1042
Κωνσταντίνος Θ’ Μονομάχος  (3ος σύζυγος Ζωής) Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1042 – 1055
Θεοδώρα Βασίλισσα Αυτοκράτειρα 1055 – 1056
Μιχαήλ ΣΤ’ ο Στρατιωτικός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1056 – 1057

 

Ισαάκιος  Α’  Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1057 – 1059

 

Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1059 – 1067
Ρωμανός Δ’ ο Διογένης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1068 – 1071
Κωνσταντίνος Ζ’  Δούκας Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1071- 1078
Νικηφόρος Γ’ Βοτανιάτης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1078 – 1081

 

Ισαάκιος  Α’  Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1057 – 1059
Αλέξιος Α’  Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1081 – 1118
Ιωάννης Β’  Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1118 – 1143
Μανουήλ Α’ Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1143 – 1180
Αλέξιος Β’ Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1180 – 1183
Ανδρόνικος Α’  Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1183 – 1185

 

Ισαάκιος  Β’  Άγγελος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1185 – 1195
Αλέξιος Γ’ Άγγελος ή Αλέξιος Γ’ Κομνηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1195 – 1203
Αλέξιος Δ’ Άγγελος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1203 – 1204
Αλέξιος Ε’ Δούκας Μούρτζουφλος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1204

 

Ιωάννης Γ’  Δούκας Βατάτζης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1222 – 1254
Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1254 – 1258
Ιωάννης Δ’  Λάσκαρης Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1258 – 1261

 

Μιχαήλ Η’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1259 – 1282
Ανδρόνικος Β’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1282 – 1328
Ανδρόνικος Γ’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1328 – 1341
Ιωάννης Ε’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1341 – 1391
Ιωάννης ΣΤ’  Καντακουζηνός Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1347 – 1354
Ιωάννης Ζ’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1390
Μανουήλ Β’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1391 – 1425
Ιωάννης Η’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1425 – 1448
Κωνσταντίνος ΙΑ’  Παλαιολόγος Bασιλεύς Aυτοκράτωρ 1449 – 1453

© Δημήτρης Γαρουφαλής | 2023

Άδεια Creative Commons
Το παρόν χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .