Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου του Κυρρήστου

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2017(1.1), σ. 108-110.

Σικυών

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2017(1.1), σ. 150-151.

Carl Blegen. Μια ζωή σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2020(4.2), σ. 248-251.

Henry Miller. Αναζητώντας έναν χαμένο παράδεισο στην Ελλάδα

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2020(4.2), σ. 256-261.

Lawrence Durrell. Ο ελληνικός κόσμος στο έργο του Βρετανού συγγραφέα

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2020(4.3), σ. 410-417.

Κύλικα του Μάκρωνα δημοπρατήθηκε από τον Οίκο Cristie's

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2020(4.3), σ. 418-420.

Σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες δημοπρατήθηκαν από τον Οίκο Cristie's

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2021(5.1), σ. 172-175.

Χρήστος Καρούζος. 1900-1967

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, 2021(5.3), σ. 399-420.