Επαναληπτικά μαθήματα Ιστορίας – Οδηγίες

Στην προσωπική μου ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται – ανάμεσα στ’ άλλα – μαθήματα Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμόζεται η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι μαθητές έχουν...