Επιλογή Σελίδας
Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

Μάθημα 10ο Το παλάτι είναι ο τόπος διαμονής του αυτοκράτορα, αλλά και το κέντρο διοίκησης της αυτοκρατορίας. Ο ιππόδρομος είναι ο χώρος έκφρασης και ψυχαγωγίας του λαού. Τα σωματεία των Δήμων οργανώνουν τους αγώνες που γίνονται εκεί. Σχεδιάγραμμα Μαθήματος  ...
Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Μάθημα 9ο Ο Θεοδόσιος χωρίζει την αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική. Η Ανατολική (“Βυζαντινή”) οργανώνεται και προοδεύει. Οι Γότθοι κατακτούν τη Δυτική. Οι Βάνδαλοι περνούν στην Αφρική και κυριεύουν την Καρχηδόνα Σχεδιάγραμμα Μαθήματος    ...
Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Μάθημα Ο Χριστιανισμός διαδίδεται και επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός υπερασπίζεται την αρχαία λατρεία. Λίγο αργότερα όμως, ο Θεοδόσιος Α’ επιβάλλει το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Σχεδιάγραμμα Μαθήματος Αρχαία & Νέα...