Επιλογή Σελίδας

Δημήτρης Γαρουφαλής

 Ιστορικός – Αρχαιολόγος / Εκπαιδευτικός

Ο Δημήτρης Γαρουφαλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, όπου άρχισε και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε Παιδαγωγικά στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία) από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο γνωστικό πεδίο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Κουσούλη. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Ένθερμος υποστηρικτής της κοινωνικής διάχυσης της αρχαιολογικής γνώσης διετέλεσε Διευθυντής Σύνταξης (από ιδρύσεως) του έντυπου μηνιαίου αρχαιολογικού περιοδικού CORPUS. Αρχαιολογία – Ιστορία των Πολιτισμών (1999-2005). Εμφορούμενος από το ίδιο πνεύμα, ίδρυσε, τον Σεπτέμβριο του 2016, το ψηφιακό, ελεύθερης πρόσβασης, περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας (www.themata-archaiologias.gr | www.themes-in-archaeology.gr).

Βιβλία

Άρθρα

Μαθήματα Ιστορίας

Αρχαιοδρομίες

Περιοδικά