Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό CORPUS