Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό CORPUS, τεύχος 21, Φεβρουάριος 2001