Επιστημονική Κατάρτιση

  • Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master)

Τίτλος: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εδίκευσης Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία (Κρητο-μυκηναϊκός  πολιτισμός)

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή (2010)

  • Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου

Τίτλος: Ιστορία – Αρχαιολογία & Ιστορία της Τέχνης. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή (1992)

  • Πρώτο πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Τίτλος: Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία (1987)

 

Επιμόρφωση (Σεμινάρια – Εργαστήρια)

1. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

  • 1ο Επίπεδο – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).

Κέντρο Πιστοποίησης: Πληροφορικής – Οικονομικού Παν/μίου Αθήνας

  • 2ο Επίπεδο – «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Κέντρο Πιστοποίησης: Πληροφορικής – Οικονομικού Παν/μίου Αθήνας.

 

2. Επιμορφωτικά Προγράμματα Υπουργείου Εσωτερικών (ΙΝ.ΕΠ.)

Α) «Χρήση Προηγμένων Συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου (Web 2.0)», (Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα) 05/07/2010 – 09/07/2010

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Β) «Τυποποίηση Δημοσίων Εγγράφων – Έκδοση και Δημοσίευση Διοικητικών Πράξεων» (Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα) 24/06/2010 – 09/07/2010

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Γ) «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και την Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες», (Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα) 11/01/2010 – 15/01/2010 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Δ) «Επιμόρφωση Προϊσταμένων Τμημάτων», (Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα)

11/10/2010 – 15/10/2010 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

 

Σεμινάρια δημιουργικής γραφής

Α) Εργαστήριο Τέχνης του Λόγου: Μυθιστόρημα (για προχωρημένους). Διάρκειας: 30 ωρών. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

Β) Εργαστήριο Τέχνης του Λόγου: Μυθιστόρημα (για αρχάριους). Διάρκειας: 30 ωρών. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

 

Προϋπηρεσία από άσκηση καθηκόντων

Α. Προϊστάμενος 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (2010-2011)

Β. Διευθυντής σχολικής μονάδας:

6ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος (2009-2010)

3ο Δημοτικό  Σχολείο Γλυκών Νερών (2010)

3ο Δημοτικό  Σχολείο Σπάτων (2011-2017)

3ο Δημοτικό  Σχολείο Ραφήνας  (2017-2020)

 

Βραβεύσεις – Διακρίσεις

Α. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία

Β. Βράβευση βιβλίου: Το βιβλίο «Οδύσσεια: Ένα Ταξίδι στην Μεσόγειο του Μύθου» επιλέχθηκε από το ΕΚΕΒΙ μαζί με τα βιβλία που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, ως τιμώμενη χώρα, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που διοργανώθηκε στο Πεκίνο το 2008.

1. Τεύχος ITHACA του ΕΚΕΒΙ στην κινεζική γλώσσα με την παρουσίαση του παραπάνω  βιβλίου.

2. Βεβαίωση από το ΕΚΕΒΙ.