Ιστορία ΣΤ Δημοτικού

??

Ενότητα Α

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)

Κεφάλαιο 1: Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Κεφάλαιο 2: Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Κεφάλαιο 3: Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Ενότητα Β

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Κεφάλαιο 2: Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Κεφάλαιο 3: Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Κεφάλαιο 4: Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

Κεφάλαιο 5: Η οικονομική ζωή

Κεφάλαιο 6: Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κεφάλαιο 7: Οι δάσκαλοι του Γένους

Κεφάλαιο 8: Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 9: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Κεφάλαιο 10: Οι αγώνες των Σουλιωτών

Ενότητα Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830)

Ενότητα Δ

Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα

Ενότητα Ε

Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα

Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)Κεφάλαιο 1 Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου Μέσα σε δυο αιώνες (15ος - 17ος αιώνας) οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική Χερσόνησο. Ορισμένες όμως περιοχές παρέμειναν,...

Οδύσσεια. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο του μύθου

Οδύσσεια Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο του μύθουΗ πολυσυζητημένη μορφή του ομηρικού Οδυσσέα είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της αφήγησης, η περιπλάνησή του σε μακρινές θάλασσες, οι πονηριές και τα τεχνάσματα που επινοεί για να ξεφύγει από την εχθρότητα θεών και ανθρώπων και...

Θάσος. «Το νησί των Νυμφών και των Σατύρων»

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό CORPUS, τεύχος 21, Φεβρουάριος 2001
Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)Κεφάλαιο 1 Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου Μέσα σε δυο αιώνες (15ος - 17ος αιώνας) οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική Χερσόνησο. Ορισμένες όμως περιοχές παρέμειναν,...

Οδύσσεια. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο του μύθου
Οδύσσεια. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο του μύθου

Οδύσσεια Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο του μύθουΗ πολυσυζητημένη μορφή του ομηρικού Οδυσσέα είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της αφήγησης, η περιπλάνησή του σε μακρινές θάλασσες, οι πονηριές και τα τεχνάσματα που επινοεί για να ξεφύγει από την εχθρότητα θεών και ανθρώπων και...

Επιλέξτε Θεματική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Get In Touch

Call

(855)-491-9967

Email

optima@yoursite.com

Address

1234 Divi St. #100, San Francisco, CA 93150

Hours

Mon - Fri: 10am - 9pm
Weekends: 10am - 3m